Covid 19


Odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví České republiky. Zde najdete oficiální informace stran Covid 19 a nařízených postupů. 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Nejčastější otázky:

V případě významného kontaktu s nemocným Covid 19 je člověk, který nepodstoupil očkování, povinen nastoupit do 14 denní karantény. Test je prováděn 5-7 den od kontaktu. Karanténa může být ukončena 7. den po kontaktu v případě, že PCR je negativní a člověk nemá příznaky. Kontrolní test k ukončení karantény se neprovádí.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/letak-Vysledek-testu-NEG.pdf


V případě, že je u pacienta prokázána nemoc Covid 19 je povinen nastoupit do izolace, kontaktovat svého lékaře a nahlásit významné kontakty. Izolace trvá 14 dní ode dne testu. Ukončí se v případě, že je nemocný alespoň 3 dny bez příznaků. Kontrolní test se neprovádí.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/letak-Vysledek-testu-POZ.pdf

Na konci karantény ani izolace se neprovádí kontrolní test.

Vystavení pracovní neschopnosti jde až tři dny zpět. Pracovní neschopnost se vystavuje elektronicky, tudíž pacient nemusí být přítomen v ordinaci. Zaměstnavatel dostane informaci o Vaši pracovní neschopnosti datovou schránkou a vy ho pouze telefonicky informujte. 

II. kontrolní část neschopenky slouží pro kontrolu nemocného v pracovní neschopnosti a zaměstnavateli se neodevzdává.  


Průběh Covid 19 odkaz na Plicní kliniku Fakutlní nemocnice Hradec králové

https://www.fnhk.cz/plic/caste-otazky-a-odpovedi-na-covid-nemoc

Brožura o Covid 19 ke stáhnutí v PDF.

Rizikovým pacientům je možnost podání neutralizačních protilátek ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, více informací:

https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/koronavirus-covid-19/informace-pro-prakticke-lekare